söndag 16 maj 2010

Presidentens hustru


Boken Presidentens hustru av Curtis Sittenfeld bygger i stora drag på den tidigare presidenthustrun Laura Bushs liv. Det faktum att det finns en viss sanningshalt i skildringen, samtidigt som boken är en skönlitterär roman, gör det hela ganska spännande. Under läsandets gång ställer man sig ständigt frågan "har det här hänt på riktigt?", och åtminstone jag blir nyfiken på att ta reda på mer om vad som verkligen är fakta och vad som är ett resultat av författarens fantasi och fria tolkning. Något som är hämtat ur verkligheten är händelsen där Laura - eller Alice som huvudpersonen i boken heter - genom en bilolycka vållar sin ungdomskärleks död. Det här är en traumatisk händelse som förföljer Alice boken igenom, och även om vi inte vet om Laura påverkades på samma sätt i verkligheten, kan vi nog anta att en händelse av sådan art har satt djupa spår i hennes liv. Andra exempel på verklighetsbaserade händelser är Georges - eller karaktären Charlies - alkoholproblem och rattfylleri, även om kronologin i berättelsen inte stämmer överens med när händelserna ägde rum i verkligheten. I boken kulminerar Charlies alkoholproblem under den senare halvan av 80-talet, då Alice är på väg att lämna honom på grund av hans drickande samtidigt som han grips för rattfylleri, två händelser som plötsligt leder fram till att han i samma veva både blir kristen och nykterist. I verkligheten åkte George Bush dit för rattfylleri år 1976, året innan han träffade Laura, och även om han blev både kristen och nykterist under andra halvan av 80-talet hände det inte exakt samtidigt. Men berättelsen blir förstås bättre om man placerar händelserna i direkt anslutning till varandra. Det man kan fundera över är om Laura verkligen var på väg att lämna sin make vid den här tidpunkten, och om han betedde sig så omoget och elakt mot henne som han gör i boken. Att något avgörande inträffade då står dock klart, eftersom George själv har sagt att han har Laura att tacka för sitt beslut att avstå från alkoholen. Andra händelser ur boken som vi med största sannolikhet aldrig kommer att få bekräftade som sanningar är den abort Alice utförde som tonåring, och avslöjandet att hon faktiskt inte röstade på sin make i de båda presidentvalen. Förmodligen är dessa båda händelser bara författarens egna påhitt.

Romanen innefattar större delen av huvudpersonens liv, från barndomen till hennes näst sista år som presidenthustru. För Alice blir livet en resa från en anspråkslös tillvaro som bibliotekarie, till livet som välbärgad hemmafru, och så småningom "First Lady of the United States". Personligen tycker jag att det blir lite väl mycket ingående beskrivningar av middagar och andra rikemanstillställningar. Många av bokens skildringar för inte historien framåt det minsta, och det känns därför onödigt att boken är nästan 600 sidor lång. Men boken berör mig, och som läsare kan man inte undgå att känna stor sympati för presidenthustrun.

/Sara

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar