måndag 6 september 2010

Om sekter och andra hemliga sällskap

Riktigt intressant är DN-journalisten Clas Svahns bok Sekter och hemliga sällskap i Sverige och världen, som ger en övergripande bild av hur ett flertal sektliknande sällskap i Sverige och runt om i världen fungerar, och av hur sekten som fenomen är uppbyggd. För även om maffian, Ku Klux Klan, Frimurarna, Jehovas Vittnen, Scientologerna, Knutbysekten, Guds barn, Skull and Bones, Korpelarörelsen, Moonrörelsen och många fler grupper som omnämns i boken kan tyckas ha helt skilda verksamhetsområden, har de ändå några grundläggande drag gemensamt. De är slutna sällskap som ogillar insyn utifrån, och de har en mycket stark gruppsammanhörighet som är viktigare medlemmarnas individualitet (som ofta förtrycks). Sällskapen bygger också nästan uteslutande på en hierarki med en högste ledare i toppen. I de riktiga sekterna bestäms ofta gruppmedlemmarnas personligheter och åsikter av ledaren, och eget och kritiskt tänkande motarbetas så pass mycket att det t.o.m. kan leda till fysisk eller psykisk bestraffning.

I den här boken får man ta del av lite av det som utspelas i de omnämnda sekterna, och för en utomstående är det helt obegripligt hur människor frivilligt väljer delta i spektaklen, som t.ex. när det gäller Korpelarörelsens ritual där en deltagare skulle kamma könshåret på övriga, efter att alla hade klätt av sig nakna. Just det exemplet är kanske lite komiskt, men betydligt allvarligare blir det när sektmedlemmarna tror sig vara tvungna att mörda i guds namn (som i Knutby) eller när de begår kollektivt självmord. I sekten Folkets tempel dog år 1978 inte mindre än 913 personer, varav 276 barn, efter att ha druckit gift eller skjutits. Anledningen var att ledaren hade tappat greppet om sin sekt och inte såg någon annan utväg än att utplåna den, men till sin församling predikade han att ett revolutionärt självmord skulle ge dem evigt liv. Det hela var dock inget egentligt kollektivt självmord, eftersom självmorden skedde under tvång. Och tvång är vad sekterna egentligen bygger på, efter att medlemmarna hjärntvättats så pass mycket att de tror att de inte har någon fri vilja, utan måste följa sin ledares order.

Innehållet i den här boken känns som hämtat ur en psykologisk thriller, och stundtals även som science fiction (med UFO-besök och allt). Men det som gör det så intressant är att det är hämtat direkt ur verkligheten.

/Sara

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar